briljant
John Bijvank goudsmid
Voortsweg 235
7523 CE Enschede
Tel: 053-4331448
E-mail: info Bijvank
Ver.Goud- & Zilversmeden

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


==========================================================================

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.

Bijvank goudsmederij kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, op de website van Bijvank goudsmid, gegevens verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- gegevens over aangeboden werkzaamheden

==========================================================================

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit te leveren goudsmidswerkzaamheden.

==========================================================================

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

==========================================================================

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

==========================================================================

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ons "Bijvank.nl" worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

==========================================================================

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info Bijvank.nl
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

==========================================================================

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bijvank goudsmederij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info Bijvank.nl

https://www.bijvank.nl/ is een website van Bijvank goudsmederij.
http://www.bijvank.eu/ is een website van Bijvank goudsmederij.

==========================================================================

Wij zijn als volgt te bereiken:

J.G. Bijvank goudsmid
Voortsweg 235
7523 CE   Enschede
Telefoon 053-4331448
E-mailadres: info Bijvank.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Enschede: 06042371


vorige pagina volgende pagina
Open:   woensdag vanaf 13:00 uur (openingstijden)